11 Şubat 2016 Perşembe

Leninist" Devlet, sınıf karşıtlıklarını dizginleme ihtiyacından ortaya çıktığı ama aynı zamanda, bu sınıfların çatışması ortasında ortaya çıktığı için, kural olarak en güçlü sınıfın, iktisadi bakımdan egemen olan ve bunun sayesinde, siyasal bakımdan da egemen sınıf haline gelen ve böylece ezilen sınıfı baskı altında tutmak ve sömürmek için yeni araçlar kazanan sınıfın devletidir.
Böylece, antik devlet, her şeyden önce, köle sahiplerinin köleleri baskı altında tutma devletiydi: tıpkı feodal devletin, soyluların serf ve bağımlı köylüleri boyunduruk altında tutma organı ve modern temsili devletin, ücretli emeğin sermaye tarafından sömürülmesinin aleti olması gibi.
Bununla birlikte, istisnai olarak, çatışan sınıfların birbirini öyle dengede tuttukları dönemler olur ki, devlet gücü, görünürdeki aracı olarak, bir an için bu sınıflara karşı belirli bir bağımsızlık elde eder. Örneğin, soyluluk ve burjuvaziyi birbirine dengeleyen 17. ve 18. yüzyılın mutlak monarşisi böyleydi; birinci ve özellikle ikinci Fransız İmparatorluğu'nun burjuvaziye karşı proleterya, proleteryaya karşı burjuvazi kartını oynayan Bonapartizmi böyleydi. Bu türden, hükmedenlerin ve hükmedilenlerin aynı derecede komik göründükleri en son örnek, Bismarck ulusunun yeni Alman İmparatorluğudur: Burada kapitalistler ve işçiler birbiriyle dengelenip düşkün Prusyalı kalantorların çıkarına eşit şekilde soyulur.
Tarihi devletlerin çoğunda ayrıca, yuttaşlara tanınan haklar, servete göre derecelendirilmiş ve böylece devletin, mülk sahibi sınıfın mülksüz sınıfa karşı korunmak için bir örgütü olduğu doğrudan ifade edilmiştir."

(Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni F.Engels Syf 199. İnter Yayınları)
.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder