7 Şubat 2016 Pazar

LeninistTarihin görevi, bir kez öteki dünyanın gerçekliği kaybolduktan sonra, bu dünyanın gerçeğini tesis etmektir. İnsanın kendine yabancılaşmasının kutsal bi­çimlerinin bir kez maskesini düşürdükten sonra, insanın seküler hayatın içindeki kendine yabancılaşmasının maskesini düşürmek, tarihin hizmetinde olan felsefenin öncelikli görevidir. Bu nedenle, gökyüzünün eleştirisi yeryüzünün eleştirisine, dinin eleştirisi hukukun eleştirisine, teolojinin eleştirisi de siyasetin eleştirisine dönüşüyor. 


Karl Marx, “Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Katkıya Giriş”, 1844, Marks-Engels Toplu Eserler, İng., c. 3, s. 175.

.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder