6 Şubat 2016 Cumartesi

Leninist" Ve son olarak, mülk sahibi sınıf, doğrudan genel oy hakkı sayesinde hüküm sürer.Ezilen sınıf, yani bizim durumumuzda proletarya, kendi kendini kurtaracak kadar olgunlaşmadığı müddetçe, çoğunluğu itibariyle, mevcut toplumsal düzeni biricik olanaklı düzen olarak görecek ve siyasi olarak kapitalist sınıfın kuyruğunu, onun aşırı sol kanadını oluşturacaktır.
Fakat kendi kendini kurtaracak olgunluğa doğru geliştiği ölçüde, proletarya kendini ayrı bir parti olarak örgütler ve kapitalistlerin temsilcilerini değil, kendi öz temsilcilerini seçer.Yani, genel oy hakkı, işçi sınıfının olgunluk ölçeğidir. Bugünkü devlette hiçbir zaman bundan daha fazlası olamaz ve olmayacaktır; ama bu kadarı da yeter. Genel oy hakkı termometresinin, işçiler için kaynama noktasını gösterdiği gün, onlar da, kapitalistler gibi, ne yapmaları gerektiğini bileceklerdir."

Ailenin,Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni - F.Engels.İnter Yayınları syf200..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder