18 Ocak 2017 Çarşamba

Sosyalizm ve DinHiç bir koşulda din sorununu burjuva radikal demokratlarının sık sık yaptığı gibi, soyut, ülkücü bir biçimde, sınıf mücadelesinden kopuk "entelektüel" bir sorun olarak ortaya koymak yanlışına düşmememiz gerekir.
Aşırı baskı temeline oturan ve işçilerin eğitilmediği bir toplumda, dinsel ön yargıların sadece propaganda yöntemleriyle yok edilebileceğini sanmak budalalık olur.
İnsanlığın üzerindeki din boyunduruğunun, toplumdaki ekonomik boyunduruğun bir sonucu ve yansıması olduğunu akıldan çıkarmak burjuva dar görüşlülüğünden başka bir şey değildir.
Proletarya kapitalizmin karanlık güçlerine karşı kendi mücadelesiyle aydınlanmadıkça, ne kadar bildiri dağıtılırsa dağıtılsın, ne kadar söz söylenirse söylensin proletaryayı aydınlatmak olanaksızdır.
Bizim açımızdan ezilen sınıfın bu dünyada bir cennet yaratmak adına gerçek devrimci mücadelede birleşmesi, öteki dünya cenneti konusunda proletaryanın görüş birliğine gelmesinden daha önemlidir.

Lenin.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder