30 Nisan 2017 Pazar

TKP ile 1 Mayısa

Dostlar, ayrı durulacak gün değil.
Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de, Çark Çekiç’in altında toplanacağız.

Sanayi işçileri, banka çalışanları, plazalarda dirsek çürüten emekçiler, hizmet işçileri, öğretmenler, hemşireler, hekimler, meslek liseliler; kendi safını işçilerin yanında belirlemiş öğrenciler, aydınlar ve sanatçılar bu toplanmaya güç verecek.
Haydi 1 Mayıs’a.
Parti ile...
1 Mayıs işçi sınıfının günüdür.
Tüm dünyada böyledir.
Devrimci sınıf partilerinin büyük bir güç olduğu, hatta işçi sınıfının dünya görüşü sosyalizmin iktidarda olduğu ülkelerde de, işçilerin ağır baskı koşullarında seslerinin kısıldığı ülkelerde ve hatta işgal altındaki ülkelerde de 1 Mayıs’ta meydanlarda işçi sınıfı kendini gösterir.
Ve 1 Mayıs sonuçta bir gündür. İşçi sınıfının mücadelesi bir güne elbette sığmaz.
Buna rağmen, 1 Mayıs, işçi sınıfı için bir bayram, sermaye sınıfının, emperyalist tekellerin temsilcileri ve iktidarları için bir derttir. 1 Mayıs’ı bastırmaya, terörize etmeye, sulandırmaya ve hatta ele geçirmeye çalışırlar.
1 Mayıs bu yüzden sınıf örgütleri için bir namus günüdür.
Türkiye Komünist Partisi, ülkemizde 1 Mayıs’ların salon toplantıları ile, yasaklanmış ama engellenememiş yürüyüşlerle ya da kitlesel yasal mitinglerle kutlandığı uzun bir tarih boyunca, 1 Mayıs’a önem vermiştir. “Bizim mücadelemiz bir güne sığmaz” deriz ama o bir günü hiç ihmal etmeyiz.
1 Mayıs, sınıfın, örgütlülüğünü ve kararlılığını dostun düşmanın gözü önüne serdiği gündür.
1 Mayıs, işçi sınıfının devrimci öncüsünün kendini gösterdiği gündür.
Türkiye Komünist Partisi’nin dostlarını 1 Mayıs’a parti ile katılmaya çağırıyoruz. İşçi bayramını, kapitalist sömürü koşullarında bir teselli olmaktan çıkaracak olan parti bayrağının altında toplanan onbinler olacaktır.
Dostlar, ayrı durulacak gün değil.
İşçi sınıfı güçlüdür, saraylar yıkar, diktatörler devirir. Ama bunun için devrimci bir sınıf olduğunu, azla yetinmeyeceğini, sus payıyla susmayacağını göstermesi gerekir.
Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de, Çark Çekiç’in altında toplanacağız.
Sanayi işçileri, banka çalışanları, plazalarda dirsek çürüten emekçiler, hizmet işçileri, öğretmenler, hemşireler, hekimler, meslek liseliler; kendi safını işçilerin yanında belirlemiş öğrenciler, aydınlar ve sanatçılar bu toplanmaya güç verecek.
Ayrı durulacak gün değil.
Haydi 1 Mayıs’a.
Parti ile...
TKP Merkez Komite

.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder